Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky
Romantický sen - téma NPÚ: červenec - září 2011

Lysice, zámek - Emanuel hrabě Dubský z Třebomyslic (1806 – 1881)

Téma: Lysice
Jihomoravský kraj
Lysice - Emanuel Dubský. Foto Miroslav Zavadil

Hrabě Emanuel Dubský, syn hraběte Františka Dubského a dědičky lysického panství Antonie rozené baronky Piatti vyrostl v kultivovaném prostředí moravského pozdního osvícenství, jehož nejvýznamnější osobnosti se scházely v intelektuálním salonu brněnského paláce rodiny Dubských. Po studiích na vídeňském Theresianu a následně po absolvování kadetní školy ve Vídeňském Novém Městě, kde získal celoživotní zájem o architekturu, se ujal správy rodového majetku. Na svých panstvích prosazoval zásady moderního hospodaření, jejichž vrcholem bylo zřízení továrny na šrouby v Drnovicích u Lysic; prosperující továrna získala značnou proslulost a bylo několikrát oceněna na evropských výstavách.

Po vydání říjnového diplomu v roce 1860 zasáhl hrabě také do moravské politiky kde jako zemský hejtman předsedal v letech 1861 - 1867 moravskému zemskému sněmu. Z této funkce se zasloužil o vznik četných veřejných budov a korporací; výrazně například podporoval plány své manželky Matyldy hraběnky Zierotin-Lilgenau (1808 - 1887) na výstavbu první moravské dětské nemocnice v Brně. Podobně jako řada dalších intelektuálů z řad moravské šlechty se zapojil do činnosti hospodářské a vlastivědné společnosti Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, kde několik let působil jako předseda. Kromě politické a veřejné činnosti se hrabě jako diletující historik a literát zapojil do moravského literárního života. Na stránkách Patriotisches Tagblattu uveřejnil několik rozsáhlých historických básní, jednoznačně ovlivněných soudobou německou romantickou literaturou.

Rozsáhlými stavebními zásahy v duchu pozdního romantismu proměnil podobu barokního zámku v Lysicích, ze kterého tak vytvořil pohodlné venkovské sídlo. Projekt přestavby zámku, stejně tak jako další projekty, prostřednictvím kterých byl například regotizován kostel v nedalekých Drnovicích vypracovali pro hraběte jeho "dvorní architekti" otec a syn František a Kajetán Vašíčkovi. Emanuel Dubský z Třebomyslic, výrazná osobnost moravského pozdního romantismu zemřel v roce 1881 a byl pohřben do vlastnoručně vyprojektované hrobky na hřbitově v Lysicích.

Text: Mgr. Michal Konečný, NPÚ-ÚOP v Brně a Mgr. Lenka Kalábová, NPÚ-ÚOP v BrněDalší údaje

památka
Lysice – zámek
url
město či ves
Lysice
okres
Blansko
souřadnice
49.453257,16.533308
Galerie fotografií a obrázků

Lysice, zámek - Emanuel hrabě Dubský z Třebomyslic (1806 – 1881)

foto
Miroslav Zavadil
památka
Lysice – zámek
Možnosti řazení

Lysice, zámek - Emanuel hrabě Dubský z Třebomyslic (1806 – 1881)

foto: Miroslav Zavadil